Pěstování budoucnosti aneb Vertikální farma

Mezi často skloňované termíny patří v dnešní době „zemědělství“ a jeho budoucnost. Jedním z hlavních důvodů pro četné debaty je totiž změna klimatu. Extrémy klimatu ovlivňují zemědělskou produktivitu, produkci potravin a přírodní zdroje, což má dopad na celé odvětví. Globální potravinový systém tak čelí neudržitelnému nátlaku a krachuje kvůli neefektivnosti v pěstování.

Do roku 2050 bude dle odhadů bydlet téměř 80% populace v městských oblastech. Podle tradičních postupů při výrobě potravin bude nutné vyčlenit alespoň další miliardu hektarů půdy, aby byla šance, že rostoucí populaci uživí. Více než dvě miliardy ha obdělávané půdy ale bylo již degradováno...

Že začínáme z "vostra"? Každopádně.

Právě nedostatek Země a zdecimování přírodních zdrojů byly hlavními hnacími faktory při hledání alternativ, jak vlastně na naší modré kulaté borůvce přežít. Jedna taková revoluční a inovativní na sebe dlouho nenechala čekat. Pracovalo a ověřovalo jí množství vědců, výzkumníků a expertů z oboru. Chcete vidět, jak moc je inovativní?

Jo... Je to docela přímočaré. Ale někdy jsou ta nejjednodušší řešení prostě nejlepší! A tak začalo to naše vertikální zemědělství.